Kiemelt akciók folyamatosan! Kattintson a kedvezményért! www.grube.hu

A Petromax naptár-akciójának általános feltételei

Általános tudnivalók

A fényképek feltöltésével a beküldő igazolja, hogy elfogadja a részvételi feltételeket és a pályázati képkiválasztás szabályait. Ezen túlmenően, a képek beküldője a felhasználási megállapodásnak megfelelően megadja a Petromax GmbH cégnek az általa beküldött képek felhasználási jogait.

Részvételi feltételek

  • A beküldő meg kell hogy adja postai címét; a postai cím nélküli küldeményeket nem tudjuk figyelembe venni.
  • A beküldő tudatában van annak, hogy az általa beküldött képek a küldő nevével/álnevével együtt megjelenhetnek és naptárban és/vagy az interneten, tehát nyilvánosságra hozhatók.
  • A beküldő annak is tudatában van, hogy a képeket a Petromax GmbH felhasználhatja naptár kiadásában, közösségi média csatornák posztjaiban és online formátumokban vagy hasonló módokon, és így bizonyos esetekben igen széles körben terjesztésre kerülhetnek, illetve gyakran felbukkanhatnak. Ezért a beküldő már a képnek a Petromax GmbH társasághoz történő megküldésével átfogó felhasználási jogokkal ruházza fel a Petromax GmbH-t.
  • A beküldő úgy nyilatkozik, hogy a kép egyedüli megalkotója, és garantálja, hogy a képet önmaga készítette el, nem pedig másolta. Továbbá, azt is szavatolja a beküldő, hogy a képeken esetleg látható személyek, valamint privát környezetek kapcsán megkapta a jogosult, illetőleg érintett személyek jóváhagyását a kép beküldéséhez és nyilvánosságra hozatalához, tehát az érintett személyek jogait, különösképpen a személyiséghez fűződő jogokat, nem sértheti meg sem a kép nyilvánosságra hozatala, sem a további feldolgozás. A Petromax GmbH fenntartja a jogot arra, hogy a beküldőtől kérje a jogosult személy beleegyezésének igazolását. Ezen kívül a kép beküldője kijelenti, hogy hasonló képeket nem készített és küldött el vagy fog megküldeni harmadik felek számára.

 

A képkiválasztás szabályai

A nyertes képeket a Petromax GmbH 10 munkatársából álló zsűri fogja kiválasztani a részvételi feltételeknek megfelelően beküldött összes fénykép közül. Ez az elbíráló testület dönt a helyezésekről is, tehát ilyenformán arról, hogy melyik kép alkotóját milyen nyereménnyel díjazzuk. Jogorvoslat igénybe vétele kizárt.  

Felhasználási szerződés

Felhasználási szerződés, amelyet egyfelől Ön (a továbbiakban a „Beküldő”) köt meg a Petromax GmbH céggel (a továbbiakban: „Petromax”) a naptár-akció keretében beküldött kép (a továbbiakban: a „Kép”) vonatkozásában.

  1. § A Beküldő úgy nyilatkozik, hogy a Szerzői jogról szóló törvény (UrhG) 7. cikkelyének értelmezése szerint a Kép egyedüli megalkotója, és hogy a Kép nyilvánosságra hozatala – beleértve a feldolgozott formát is – nem sérti harmadik felek jogait, különösen a személyiséghez fűződő jogokat. Ezen kívül szavatolja a Beküldő, hogy a Képet nem másolta (pl. egy harmadik fél által létrehozott képről).
  2. § (1) A Beküldő a Kép vonatkozásában megadja a Petromaxnak, valamint jogutódainak és leányvállalatainak a lehető legszélesebb körű, időbeni és térbeni korlátozás nélküli felhasználási jogot az UrhG szerzői jogi törvény 31. § értelmében, különösképpen a Kép prezentációkban és reklámozási célokból történő felhasználásának jogát.

(2) A Kép 1. bekezdés szerinti felhasználási joga kiterjed egyebek közt különösen 1. a) a Kép átfogó feldolgozására, módosítására és részleges bemutatására (pl. montázsokban/kollázsokban vagy kivágásokban), a Kép fototechnikai átalakítására (pl. színezés, torzítás vagy a feldolgozás egyéb módjai), a Kép más színváltozatokban való bemutatására (pl. fekete-fehér változat vagy más, egy- vagy többszínű bemutatás), úgy, hogy a feldolgozás, illetve módosítás előzőkben megnevezett vagy más elképzelhető változatai egymással ötvözhetők is, valamint b) a Kép vagy az a) rendelkezés szerint megengedetten módosított Kép ellátására a Petromax cég jelzésével vagy logójával, vagy olyan logókkal vagy márkajelzésekkel, amelyeket a Petromax jogszerűen használhat, 2. a Kép vagy annak az 1. pont szerint megengedetten módosított változatai általános felhasználására, sokszorosítására és terjesztésére, nevezetesen kereskedelmi célokra, prezentációs célokra (pl. az Interneten) és reklámozásra (pl. egy Petromax naptár keretében).  

(3) A Beküldő kifejezetten átruházza a Petromaxra a jogot, hogy az 1. és 2. bekezdésben leírt hatókörben mind az átadott Kép, mind annak a 2. bekezdés szerint megengedett változatai tekintetében a szerzői jogokkal összefüggő felhasználási jogokat időbeni és térbeni korlátozások nélkül megadja a Petromax bel- és külföldi szerződéses partnereinek, valamint a Petromax leányvállalatainak és jogutódainak, továbbá hogy éljen a járulékos és szerzői részesedési jogokkal. 

(4) A Beküldőt csak akkor illeti meg a felhasználási szerződés felmondásának joga, ha a Petromax megsérti a felhasználási jogok megadásáról szóló szerződés tartalmát.  

(5) A jelen szerződés cikkelyei által megadott általános felhasználási jog ellentételezéseként a Beküldő elfogadja a nyerési lehetőséget.

  1. § A Beküldő engedélyezi, hogy amennyiben a Kép felhasználására a 2. § szerint megengedett valamely formában kerül sor, nevét és adott esetben a származási országot feltüntessék a nyilvánosságra hozatal és felhasználás alkalmával (pl. egy Petromax naptárban). A név helyettesítésére álnév is megadható. Indokolt kivételes esetben, amelynek sajátos körülményeit tisztázni kell, a Petromax céggel kötött külön megegyezés alapján el lehet tekinteni a név feltüntetésétől.
  2. § A Petromax a 2. § és 3. § szerint megadott jogokon kívül nem jogosult más módokon megváltoztatni a Képet. A Beküldő végrehajthat a Képen változtatásokat.
  3. § (1) A jelen felhasználási szerződés tekintetében kizárólag a német jog alkalmazandó. A jelen szerződéssel összefüggő jogvitákban a szerződő felek Magdeburg bíróságának illetékességében egyeznek meg. (2) A jelen szerződés kapcsán nem jöttek létre kiegészítő szóbeli megállapodások. A jelen szerződés bárminemű módosításának vagy kiegészítésének joghatályosságához a polgári törvénykönyv értelmezése szerinti írásbeli forma szükséges. Erről az írásbeliségi követelményről is kizárólag írásbeli formában lehet lemondani. (3) Amennyiben a jelen szerződés teljes egészében vagy egyes részeit tekintve hatálytalan, a megállapodás többi rendelkezése hatályban marad, a hatálytalan cikkely helyébe pedig olyan, törvényesen megengedett rendelkezés lép, amely a jóhiszeműség követelményének figyelembe vételével a legközelebb áll a szerződő felek vélelmezhető eredeti szándékához.
Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Ha továbbra is a beállítások változtatása nélkül marad a honlapon, azt feltételezzük, hogy Ön hozzájárul minden "süti" alkalmazásához a Grube Blog honlapján. Azonban, ha szeretné, bármikor meg tudja változtatni a cookie beállításokat. Felhívjuk figyelmét, ha megváltoztatja a "süti" beállításokat továbbá nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését.
Ok